Hoitotakuu pelittää poikkeuksia lukuun ottamatta

Teksti: Aki Rossi Kuva: Freeimages.com
Kuopion kaupunki tiedotti syyskuun lopussa, että hoitotakuu toimii pääsääntöisesti mallikkaasti. Mistä hoitotakuussa on loppujen lopuksi kyse?

Hoitotakuulaki astui voimaan vuonna 2005. Hoitotakuun mukaan terveyskeskuksiin tulee saada arkipäivisin välitön puhelinyhteys. Tämän lisäksi kiireettömän hoidon arviointiin pitää päästä terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta, jos asiaa ei voida hoitaa puhelimitse. Itse hoito tulee järjestää tiettyjen raamien mukaan, mikä tarkoittaa perusterveydenhuollossa kolmea kuukautta ja suun terveydenhuollossa kuutta kuukautta.

- Hoitotakuu on mittari, jolla seurataan palveluiden saatavuutta. Tietoa vertaillaan usein eri kuntien välillä. Hoitotakuun seuraaminen on samalla asiakkaan oikeusturvan ylläpitämistä, Kuopion kaupungin terveysjohtaja Jari Saarinen sanoo.

Palveluseteli on käytössä vanhus- ja vammais-palveluissa sekä hammashoidossa

Kuopion kaupunki käyttää sähköistä palvelusetelijärjestelmää vanhus- ja vammaispalvelujen hankintaan yksityisiltä palveluntarjoajilta. 
Palveluseteliä käytetään omaishoidossa, tilapäisessä kotihoidossa, tuetussa kotona asumisessa ja ryhmäkotiasumisessa.
Palveluseteli myönnetään kaupungin tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen. Jos asiakas täyttää palvelun kriteerit, palvelu järjestetään hänelle joko kaupungin tuottamana palveluna tai kaupungin yksityiseltä palveluntuottajalta ostopalveluna tai palveluseteli. 
Palveluseteliä käytetään myös veteraanien kotipalvelussa sekä suun terveydenhoidossa. Seteli on tarkoitettu alkuvaiheessa särkypotilaiden jatkohoitoon. 

KUOPIOSSA HOITOTAKUU toteutuu uusimmassa kartoituksessa aikuisten ja lasten mielenterveyspalveluissa, vastaanottopalveluissa ja suun terveydenhuollossa sekä pääosin kuntoutuspalveluissa. Esimerkiksi aikuisten mielenterveyspalveluiden keskimääräinen odotusaika on 20 vuorokautta, mikä on hoitotakuun puitteissa.

Heikoin tilanne on neurologian ja sisätautien erikoisalojen osalla. Maha-suolistokanavan tähystystutkimuksiin yli puoli vuotta odottaneita oli 71.  Ruuhkaa on pyritty purkamaan ostopalveluiden avulla. Muilla erikoisaloilla on yksittäisiä hoitotakuuajan ylityksiä. Kuntoutuspuolella puheterapian ensimmäistä aikaa yli puoli vuotta odottaneita oli 15.

- Hoitotakuun seuranta antaa palautetta myös hoidon järjestäjälle. Tiedämme tarkalleen, millaisia ylityksiä tulee millekin sektorille ja voimme reagoida työntekijöiden tarpeeseen sen mukaan, Saarinen sanoo.

HOITOTAKUUN TOTEUTUMISTA valvovat Aluehallintovirasto ja Valvira. Niiden kontolla on valvoa kiireettömään hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa, mutta myös perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa. Hoitotakuun valvonta perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämään tietoon.

Itä-Suomessa hoitotakuun toteutuminen on kirjavaa. Vuoden alussa THL:n tehtävän mukaan yksikään Itä-Suomen kunta ei selviytynyt hoitotakuun toteuttamisesta puhtain paperein. Aluehallintovirasto (AVI) voi määrätä tarvittaessa uhkasakon, mikäli se katsoo kunnan rikkovan hoitotakuulakia toistuvasti. Näin kävin muun muassa Jyväskylän kaupungille, jolle AVI määräsi 500 000 euron uhkasakon, koska kaupunki ei toteuttanut hoitotakuun vaatimuksia määräajassa.

hoitotakuu

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva