Ensihoidolla apua

nopeasti

Teksti ja kuvat: Jarmo Seppälä
Lääkärihelikopterien tärkein tehtävä on kuljettaa ensihoitolääkäri ja tehohoitotasoinen ensihoito mahdollisimman nopeasti potilaan luokse. Potilas kuljetetaan sairaalaan yleensä ambulanssilla, joka on myös hälytetty kohteeseen. Kuopiossa lääkärikopterihälytyksiä on vuosittain noin 3 000.

HEMS on lyhenne englanninkielisistä sanoista Helicopter Emergency Medical Services, mikä tarkoittaa kiireellistä lääkärihelikopteritoimintaa. HEMS-toiminnan tärkeimpänä tehtävänä on tarjota kiinteässä yhteistyössä muun ensihoitopalvelun kanssa korkealaatuisia ensihoitolääkärin palveluja äkillisissä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa.

Lääkärihelikopteritoiminnan laajan toimintasäteen ja nopean reagointikyvyn ansiosta kansalaiset ovat ensihoitolääkäripalvelujen saajina tasa-arvoisessa asemassa.

Helikopterit ja miehistö ovat ympäri vuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa. Helikopterin miehistö koostuu ensihoitolääkäristä, ensihoitajasta ja lentäjästä.

Yksiköt saavat hälytyksen hätäkeskukselta, joka arvioi tarpeen riskiarvioon perustuen. Ensihoitolääkäri toteuttaa yhdessä paikalle menevän ensihoitoyksikön kanssa tarvittavan ensihoidon. Potilas kuljetetaan sairaalaan yleensä ambulanssilla, joka on myös hälytetty kohteeseen.

- VUONNA 2010 perustettu yritys on valtakunnallinen lääkärihelikopteripalveluiden hallinnointiyksikkö. Yhtiön omistavat yhtä suurin osuuksin Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Yhtiön toimitusjohtaja Jyri Örri kertoo.

Yhtiön tukikohtia ovat Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio ja Rovaniemi. Lääkärihelikopteritoiminta rahoitetaan tällä hetkellä erillisellä valtionavustuksella. Kustannukset ovat noin 27 miljoonaa euroa vuodessa.

- Hälytyksiä tulee Kuopiossa keskimäärin kahdeksan vuorokaudessa ja vuodessa noin 3 000. Useimmiten kyseessä on potilaan peruselintoiminnon häiriö, kuten äkkitajuttomuus tai vaikeasti vammautunut potilas erityyppisten onnettomuuksien yhteydessä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri Jouni Kurola kertoo.

Yrityksen FH 60 -tukikohta muutti vuoden alussa Joroisista Kuopion lentoaseman yhteyteen Rissalaan. Tukikohdan ensihoitopalvelusta vastaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja lentopalvelusta Scandinavian MediCopter Ab.

UUDESTA TUKIKOHDASTA toimittaessa tavoitetaan merkittävästi aiempaa suurempi osa kopterin toiminta-alueen väestöstä. Lääkärihelikopteri tavoittaa 30 minuutin kuluessa hälytyksestä Savo-Karjalan alueet aina Pieksämäkeen, Varkauteen, Suonenjoelle, Outokumpuun ja Iisalmeen saakka.

- Rissalasta toiminut ensihoitolääkäri tavoitti neljä kuukautta kestäneen seurantajakson aikana 16.1.–16.5.2014 lähes 50 prosenttia enemmän potilaita kuin vastaavan ajanjakson aikana vuonna 2013 Joroisista, Kurola kertoo.

- Kohdattujen, kriittisesti sairaiden potilaiden määrän kasvu on osoitus toiminnan tehostumisesta ja lähellä olevasta, aiempaa suuremmasta väestöpohjasta.

Lääkärihelikopteritoiminnassa tärkeää on saumaton yhteistyö eri alan ammattilaisten kanssa. Tukikohdassa työskentelee yhteensä 32 henkilöä eli 14 ensihoitolääkäriä, 6 lentäjää ja 9 HEMS-ensihoitajaa. Yhdessä vuorossa on yksi lääkäri, yksi ensihoitaja ja lentäjä.

Lääkärihelikopteri toimii:

- lähtövalmius 24/7 ympäri vuoden
- 70 % suomalaisista tavoitetaan 30
minuutin kuluessa hälytyksestä
v. 2013 valtakunnallisesti:
- potilas hyötynyt merkittävästi
lääkärihelikopterista tai potilas
olisi todennäköisesti kuollut ilman
lääkärihelikopterin apua: 1 266
- potilas olisi todennäköisesti kuollut
ennen sairaalaa ilman
lääkärihelikopterin apua: 168
- hälytyksiä yhteensä 13 955, joista
Kuopiossa 3 026 (v. 2012: 3 107)

Nyt käytössä olevat Eurocopter EC135 -helikopterit vaihtuvat vuodenvaihteessa saman valmistajan uusiin EC145 -malleihin, joiden sisätilat lähes kaksinkertaistuvat edeltäjiinsä verrattuina ja myös matkanopeus kasvaa noin 230 kilometriin tunnissa. Samalla lentosäde kasvaa.

KUROLA KERTOO, että uusia koptereita käytetään jatkossa nykyistä enemmän myös potilaan kuljetukseen, jolloin potilasta voidaan hoitaa jo kuljetuksen aikana.

Lääkärihelikopterin on tarkoitus toimia Rissalan tukikohdassa noin kolmen vuoden ajan. Yhtiön tavoitteena on saada pysyvä tukikohta vielä lähemmäksi Kuopion keskusta- aluetta Kelloniemeen vuoden 2016 aikana. Alueen kaavaluonnos valmistuu tulevana syksynä.

Kelloniemestä käsin tavoitetaan entistä paremmin etenkin ne alueet Kuopion keskustassa, joihin helikopterilla ei ole mahdollista laskeutua. Keskeinen sijainti lyhentää siirtymisestä syntyviä viiveitä ja parantaa ensihoitolääkäripalveluiden saantia merkittävästi sekä Kuopion kaupungissa että sen välittömällä lähialueella.

pelastushelikopteri

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva