Elämänlaatu haltuun

Elämänlaatu 

haltuun

Teksti ja kuva: Jere Lehtonen
Elämäntilanne junnaa, keinot haluttuihin muutoksiin ovat kadoksissa tai elämän suunta puuttuu. Yhteistyö life coachin eli elämäntaidonvalmentajan kanssa voi tuoda apua arjen askareista ihmissuhteisiin.

Life Coaching on yksilöllinen, elämäntilanteesta, voimavaroista ja tavoitteista riippuvainen valmennusmuoto, jossa valmentajan tuella ja sparrauksella kehitetään mitä tahansa elämän osa-aluetta, johon valmennettava kaipaa muutosta. Tarkoituksena on ajatuksia kirkastaen ja uusia asioita oivaltamalla tavoitteellisesti ottaa oma elämänlaatu haltuun.

- Tavoitteena on niiden vaihtoehtojen ja muutosten mahdollisuuksien löytäminen, mitä ihminen voi itse tehdä elämäntilanteensa eteen, ammattijärjestäjä ja life coach Maija Kaipiainen OmaTila Ohjauspalvelut yrityksestä kertoo.

ELÄMÄNLAATUUN VAIKUTTAVAT monet tekijät, joten valmennus alkaa ensin kartoituksella. Kartoituskäynnillä käydään läpi valmennettavan tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueisiin ja etsitään se elämän alue, joka valmennettavan mielestä kaipaisi muutosta.  Tämä ei ole aina selvää: voihan olla vaikkapa, että ihminen on periaatteessa jo elämässään saavuttanut kaiken, mitä on tavoitellut, mutta olo tuntuu silti jotenkin tyhjältä.

Tyhjyyden täyttämiseksi tai tyytymättömyyden torjumiseksi ihmiset helposti sortuvat korviketoimintoihin, joiden muuttamisessa elämäntaidonvalmennuksesta voi olla apua. Jos on esimerkiksi tottunut palkinnoksi ostamaan itselleen tavaraa, voi pahan olon lääkintä shoppailemalla johtaa asunnon täyttymiseen turhuuksista tai pahimmassa tapauksessa viedä jopa velkakierteeseen. Tällaisistakin elämäntilanteista Maija Kaipiainen keskustelee asiakkaidensa kanssa ja tukee heitä valmennuksen keinoin tekemään muutoksia.

- Jotain tarvettahan ihminen ostamisella täyttää; esimerkiksi turvallisuudentunnetta, hyväksytyksi tulemisen tarvetta tai parempaa statusta. Tavaroihin ja shoppailuun voi liittyä uskomuksia, että tämän kun vielä saan, niin olen onnellinen, Kaipiainen kertoo.

- Ostamisen tuoma tyydytys kuitenkin tutkimusten mukaan kestää hyvin vähän aikaa.

- Life coaching tuo eri mahdollisuudet, vaihtoehdot, näkökulmat ja omat voimavarat esille. Mihinkään elämäntilanteeseen ei tarvitse jäädä jumiin – kahleet ovat usein oman pään sisällä ja niiden murtamisessa valmentaja voi olla avuksi.

ELÄMÄNMUUTOKSEEN TARVITTAVAT teot eivät useinkaan ole niin isoja asioita kuin miltä ne omissa ajatuksissa tuntuvat. Omalta mukavuusalueelta poistuminen voi kuitenkin vaatia toisen ihmisen apua. Valmennus auttaa omien voimavarojen löytämisessä ja toisen ihmisen näkökulma luo perspektiiviä.

- Jos ihminen tajuaa, että aika ja rahat menevät turhan tavaran ostamiseen, hän on jo pitkällä tilanteensa muuttamiseksi, Kaipiainen sanoo.

- Kun shoppailukierrettä konkretisoidaan ja tehdään näkyväksi vaikkapa tulojen ja menojen listaamisen avulla, voi se olla alkuna myös taloustilanteen korjaamiseksi. Valmennuksessa voidaan pureutua siihen, mikä on tilanteeseen ajanut tai mikä vaikuttaa tilanteen taustalla ja mitenkä tarve voidaan terveemmin täyttää.

Pyörittäessään elämäntaidonvalmennus- ja ammattijärjestäjäpalveluita tarjoavaa yritystään, Kaipiainen on huomannut erityisesti motivaation merkityksen elämänmuutoksessa. Kun ihmiset lähtevät oma-aloitteisesti hakemaan apua kaipaamiinsa muutoksiin, motivaatio tilanteen muuttamiseksi on jo olemassa. Tällöin pysyvätkin muutokset elämässä ovat mahdollisia.

- Muutokseen vaaditaan uskallusta ja omaa tahtoa. Asioihin voi vaikuttaa, Kaipiainen sanoo.

- On helppo syytellä olosuhteita tai toisia ihmisiä, tai jäädä rypemään omaan syyllisyyden tunteeseen. Muutos lähtee siitä, että kykenee tajuamaan oman roolinsa ja vastuunsa siinä, mitä voi tehdä asioiden parantumisen eteen. Valmennuksen voima piilee juuri näiden asioiden selkeyttämisessä.

life
coach
elämäntaidonvalmentaja
valmennus

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva