Aivojen terveydeksi

Aivojen terveydeksi

Teksti: Tarja Anunti Kuva: Itä-Suomen Yliopisto
Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikkö pyrkii löytämään tehokkaita keinoja muistisairauksien ehkäisyyn ja löytämään vaikuttavia keinoja niiden hoitoon.

Muistisairaudet ovat nyt ja tulevaisuudessa kansallisesti entistä merkittävämpi sairausryhmä ja kansanterveydellinen haaste. Erilaiset muistiongelmat koskettavat jo nyt vähintään 130 000 suomalaista. 

- On arvioitu, että muistisairaiden määrä kasvaa merkittävästi tulevien vuosikymmenien aikana, toteaa Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan dekaani, neurologian professori  Hilkka Soininen. 

EUROOPPALAISTEN ENNUSTEIDEN mukaan muistisairauksien määrä voi jopa kaksinkertaistua vuoteen 2050 mennessä. Soinisen mukaan syitä muistisairauksien lisääntymiselle on monia. Väestö ikääntyy, ihmiset elävät entistä vanhemmiksi. 

-Ihmisten pitäisi pitää aivoistaan parempaa huolta, jotta niillä pärjäisi vielä vanhanakin. Aivojen terveyden vuoksi on tärkeää kiinnittää jo nuorena huomiota hyviin elämäntapoihin, korostaa Soininen. 

Kuopion kampuksen aivotutkimusyksikkö on erikoistunut neurologisten sairauksien kliinisiin tutkimuksiin. Se tekee väestöpohjaisia tutkimuksia muistisairauksien ehkäisemiseksi sekä kliinisiä lääketutkimuksia parempien hoitokeinojen löytämiseksi.  Esimerkkinä on FINGER-tutkimus, joka on kansainvälisesti ensimmäinen muistisairauksien ehkäisyyn pyrkivä laaja käytäntöön sovellettavia tuloksia tuottanut tutkimus. FINGER on monikeskustutkimus, jota koordinoi THL.

MUISTISAIRAUKSIEN ESIINTYVYYS kasvaa 70 ikävuoden jälkeen, mutta sairauksia ilmenee myös työikäisillä. Tavallisimmin työikäisten muistisairauksien taustalla on perinnöllisiä tekijöitä. Muistisairauksista yleisintä Alzheimerin tautia voidaan hoitaa lääkityksellä. On arvioitu, että jopa kolmasosaan varsinkin vanhuuden muistiongelmista kuitenkin voitaisiin vaikuttaa ennaltaehkäisevästi tai jo sairauden puhjettua elämäntapojen muutoksilla. Ravitsemuksella, liikunnalla ja sosiaalisella aktiivisuudella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia muistisairaille henkilöille. 

- Tehostettu elintapaneuvonta, johon kuuluu ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa sekä muistiharjoituksia sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden ovat tärkeitä dementian ehkäisemiseksi. Hyödyllisyys on ensi kertaa osoitettu tutkimushankkeessamme.

Muistiongelmat on nostettu merkittävien kansanterveydellisten sairauksien joukkoon. Niillä on suuri vaikutus myös taloudellisesti. Suomen Kansallisen muistiohjelman tavoitteena onkin rakentaa entistä muistiystävällisempi Suomi. Vuoteen 2020 jatkuvan ohjelman kivijalkana on aivoterveyden edistäminen. 

Huolehdi aivojesi hyvinvoinnista:

1. Käytä aivojasi monipuolisesti kaikissa ikävaiheissa

2. Liiku riittävästi ja säännöllisesti

3. Suojaa aivojasi sisäisiltä ja ulkoisilta vammoilta

4. Syö terveellisesti ja ravitsevasti

5. Ehkäise sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä 

Lisätietoja: 
Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikkö
www.uef.fi/web/neuro

Muistisairaudet
Aivojen hyvinvointi
Itä-Suomen yliopisto

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva