Turvallista
senioriasumista
omassa kodissa

Teksti: Tiia Pitkänen Kuva: Toimiva koti Domedi
Monen seniorin haaveena on asua mahdollisimman pitkään kotona. Nykyään markkinoilla onkin lukematon määrä apu- ja turvavälineitä, jotka tukevat kotona asumista ja tuovat apua päivittäisiin askareisiin

Tarja Rantee Vanhustyön Keskusliitosta lähtee liikkeelle perusasioista pohtiessaan ikääntyvälle sopivaa asuinympäristöä.

- Kerrostaloasumisessa tärkeää olisi, että talossa on hissi, sillä toimintakyvyn heiketessä ikääntynyt ihminen jää helposti omaan kotiin ”vangiksi” hissittömässä kerrostalossa mikäli portaiden nouseminen ei onnistu. Tutkitusti on todettu, että hissi pidentää ikääntyneen kodissa asumisen aikaa noin kahdeksalla vuodella. Kodin tulee olla ikääntyneen ihmisen oman näköinen ja ”oma koti”, sillä viihtyvyys on tärkeä asia turvallisuudentunteen kokemiseksi. Ikääntyneen turvallinen koti on esteetön liikkumiselle, eli tällöin huomiota tulee kiinnittää kynnyksiin, mattoihin ja lattiamateriaaleihin erityisesti pesutiloissa, etteivät ne ole kosteinakaan liukkaita, listaa Rantee, joka toimii Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen projektipäällikkönä.

TÄRKEÄÄ ON huomioida riittävä valaistus myös yöaikaan, jotta reitti sängystä WC:hen olisi mahdollisimman turvallinen – yksi vaihtoehto on esimerkiksi automaattisesti syttyvät yövalot. Rantee korostaa omaehtoisen terveydestä ja toimintakyvystä huolehtimisen tärkeyttä osana turvallista kotona asumista. Esimerkiksi hyvät lihasvoimat auttavat monien kodin arkiaskareiden tekemisessä, ja kuulo- sekä näkökyky tulisi muistaa tarkistuttaa säännöllisesti. 

Myöskään kodin lähiympäristön turvallisuutta ei tule unohtaa, vaan on hyvä huomioida pihapiirissä liikkuminen ja esimerkiksi erilaiset luiskat ja tukikaiteet, joiden avulla liikkuminen on turvallisempaa. Talvella ei voi unohtaa hiekoitusta liukkaiden kelien aikaan. Rantee muistuttaa myös, että ikääntyneelle ihmiselle yhteydenpito ja tarvittavien hätänumeroiden esilläolo ja helppo saatavuus on tärkeä asia. 

Palvelua ja esteetöntä asumista

Validia Asuminen, joka on osa Invalidiliitto-konsernia, tarjoaa asumispalveluita ja kotiin vietäviä palveluita vammaisille henkilöille ja ikäihmisille. Kuopiossa Tiihottaren koti helpottaa ikäihmisen arkea erilaislla palveluilla ja esteettömällä asumisella. Lisäksi tarjolla on Turvallisen Asumisen palvelu, joka huomioi ikääntyneiden erityistarpeet, ja on tarjolla asiakkaalle hänen omassa kodissaan asumispalveluiden läheisyydessä. Palvelukokonaisuuden perustana on kotihoito ja/tai ympärivuorokautinen turvaverkkopalvelu . Asumisen palvelut mahdollistavat itsenäisen elämän omassa kodissa.

VARSINAISIA APUVÄLINEITÄ ja laitteita, jotka ovat vartavasten ikäihmisille suunniteltuja, löytyy monenlaisiin arjen haasteisiin. Tarjolla on esimerkiksi pienapuvälineitä, kuten tarttumapihtejä sekä  lääkeannostelijoita, ja hygienista huolehtimisen apuvälineitä. Paloturvallisuutta puolestaan lisää liesivahti, joka katkaisee hellasta virran mikäli lämpötila ylittää tietyn rajan tai säädetty käyttöaika ylittyy.

- Teknologian käytön ohjauksessa on tärkeää ottaa huomioon ikääntyneen ihmisen toimintakyky, ympäristö ja arjen elämisen haasteet, joihin sitten teknologiasta voidaan saada helpotusta ja apua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää Apudata-nimistä tietokantaa, josta voi hakea erilaisia apuvälineitä tavara- tai tuotemerkkien mukaan sekä organisaation nimen mukaan. Apuvälinekeskuksia, joissa tuotteita on esillä ja saatavilla, on ympäri Suomen, Rantee vinkkaa.

LAITTEIDEN JA teknologian valinnassa ja käyttöönottamisessa tarvitaan usein asiantuntijan, kuten fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai kodin muutostöissä korjausneuvojan apua. Rantee muistuttaa vanhustyön korjausneuvojien palvelujen olevan ilmaisia yli 65-vuotiaille, ja palvelujen olevan saatavilla kattavasti ympäri Suomen.

- On todettu, että asuntojen muutostyöt pidentävät selvästi kotona asumisen aikaa. Yleisesti liikuntakyky ja tasapaino ikääntymisen myötä heikkenevät, ja tarvitaan sekä liikkumisen apuvälineitä kuten kenkiin liukuesteitä, kävelykeppejä ja rollaattoreja. Kotiin asennettavia tasapainon ylläpitoa ja nousemista helpottavia tukikaiteita ja –kahvoja käytetään paljon.Lisäksi kotiin on saatavissa muun muassa turvapuhelimia, joilla voi hälyttää tarvittaessa apua. Lähtökohtana ovat yksilölliset tarpeet, ikääntyneen oma halu käyttää erilaisia turva- ja apuvälineitä, joiden käytön oppiminen ja joiden tarpeen tunnistaminen ja hyväksyminen on oma prosessinsa.  Ikääntyneelle ihmiselle onnistumisen kokemukset ovat aivan yhtä tärkeitä kuin nuoremmillekin, joten arjessa kotona pärjäämisen tuottama ilo ja positiivinen palaute apuvälineiden käytöstä on merkittävä asia, Rantee summaa.

www.toimivakoti.fi

vanhus
seniori
turvallisuus
apuväline
toimintakyky

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva