Kys tähtää 

huipulle

 

 

Teksti: Rieti Jauhiainen Kuvat: KYS
Kysin tavoitteena on olla yksi Euroopan edistyksellisimmistä sairaalakeskuksista. Moderni teknologia ja toimivat uudet tilat mahdollistavat palvelut potilaiden lisäksi myös muille sairaaloille.

Syksyllä 2015 vaiheittain käyttöönotettava Sädesairaala tullee olemaan yksi Kuopion yliopistollisen sairaalan syömähampaista erikoissairaanhoidon vaativassa kentässä. Kaarisairaalaprojektin varjossa valmistuneeseen uudisrakennukseen sijoittuvat muun muassa sädehoitoyksikkö, syöpätautien poliklinikka ja kemoterapiahoitoja ja muita laskimonsisäisiä hoitoja antava infuusioyksikkö.

- Kuopionkin alueen pitää profiloitua jatkossa, sillä viiden yliopistosairaalan ei kannata pitää samaa kaikenkattavaa tarjontaa, toteaa
KYSin johtajaylilääkäri Jorma Penttinen.

- Kaikilla sairaaloilla on omat vahvuusalueensa ja meille sopii esimerkiksi sädehoito ja sädebiologia. Koulutamme sairaalafyysikoita ja röntgenhoitajia koko maata varten.

POHJOISMAIDEN ENSIMMÄINEN Cyber Knife -sädehoitolaite ja oma PET-TT-kuvantamislaite ovat olleet käytössä nyt kolmen vuoden ajan. Lisäksi uudella syklotronilla eli hiukkaskiihdyttimellä omana tuotantona valmistettava radioaktiivinen merkkiaine (radiolääke) mahdollistaa laajemmat käyttömahdollisuudet ja aiempaa tarkemman tutkimuksen. 

- Voimme jatkossa myydä radiolääkkeitä myös muille sairaaloille, Penttinen muistuttaa.

KYSin laajennusosa Kaarisairaala otettiin käyttöön toukokuussa. Väestön tarpeisiin pystytään vastaamaan uusilla toimintatavoilla ja sairaalan lähtökohtana ovatkin päivä- ja viikkosairaalatoiminnot, joissa hoitoketjuihin ja eri terveydenhuollon toimijoiden väliseen yhteistyöhön kiinnitetään Penttisen mukaan erityistä huomiota.

- Kun aiemmin leikkaustoimintaa ja heräämöjä oli viidessä eri paikassa, niin kyllä keskitetty malli on osoittautunut huomattavasti varmemmaksi. Erityisesti teho-osastojen toimintaan olen jo tässä vaiheessa tyytyväinen.

Edelleen käynnissä olevan tuottavuusohjelman tavoitteita ovat hoitopäivien vähentäminen, hoitojaksojen lyhentäminen ja osastojen käyttöasteen nostaminen. Yhdessä kuntien perusterveydenhuollon ja alueen sairaaloiden kanssa kehitetään muun muassa avohoitoa ja päivystystä. Uudistetuilla tukipalveluilla on saatu toiminta- ja kustannustehokkuutta muun muassa logistiikan sekä apteekki- ja laboratoriopalveluiden osalta.

- Tuottavuusohjelman sisällä asiat ovat menneet oikeaan suuntaan ja tämä palvelee POSOTE-hanketta, jossa tavoitteena on hoitaa koko Pohjois-Savon väestö, vaikka eniten yhteistyötä on tehty Kuopion kanssa, kertoo Penttinen.

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Kiireettömässä hoidossa sairaalan tai terveyskeskuksen toteuttamaan erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä. Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.

Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta. Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (alle 23-vuotiaat) hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa.

- KYSissä oli elokuun lopussa kesälomakauden jäljiltä yli 6 kuukauden leikkausjonossa 120 potilasta, kertoo johtajaylilääkäri Jorma Penttinen.

- Syksyllä joudutaan urakoimaan, jotta vuoden vaihteeseen mennessä saadaan suma puretuksi. Näin on käynyt edellisinäkin vuosina.

- On katsottu järkeväksi yhdistää poliklinikkatoimintoja, jotka ovat olleet Kuopiossa yhden lääkärin varassa ja esimerkiksi siirtää toimintoja Harjulasta Kaarisairaalaan. Asetuksen mukaisen yhteispäivystyksen myötä voitiin neljässä kunnassa lopettaa kallis yöpäivystys.

- Myös alkuvaiheessa epäilty Kysteri on täyttänyt kuntien odotukset. Palvelu on yhtenäisempää ja varmempaa ja kustannusten seuranta on tarkempaa, korostaa Penttinen.

- Tähän mennessä olemme luoneet verkostoja, toteaa Penttinen

KYSIN TULEVAISUUTEEN suuntaavia hankkeita on myös FinnHealth, jonka tavoitteena on synnyttää Kuopioon ja Pohjois-Savon alueelle kansainvälisen terveysmatkailun osaamiskeskittymä. Nykyisen toiminnan rinnalle halutaan myös kansainvälinen palvelulinja. Suomen kansallinenkin lainsäädäntö tukee potilaiden vapautta valita hoitopaikkansa EU:n sisällä.

- Alahan on kovasti Euroopassa kilpailtu ja nyt rakennetaan tulevaisuuden toimivaa konseptia ja brändiä. Ukrainan kriisistä alkaen venäläisten potilaiden terveysmatkailu on ollut hiljaisempaa, joten aika ei juuri nyt ole ehkä otollisin. Ruotsista on jo muutamia potilaita ollut, mutta ei vielä suurta ryntäystä.

kys
kaarisairaala
sairaala
sädesairaala

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva